dataller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dataller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dataller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dataller.

Từ điển Anh Việt

  • dataller

    /'deit,tələ/ (dataller) /'deitələ/

    * danh từ

    người làm công nhật