data base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

data base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm data base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của data base.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • data base

  * kinh tế

  căn cứ số liệu

  cơ sở dữ liệu

  kho số liệu

  kho tư liệu