data-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

data-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm data-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của data-in.

Từ điển Anh Việt

 • data-in

  số liệu vào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • data-in

  * kỹ thuật

  dữ liệu nhập

  dữ liệu vào

  toán & tin:

  số liệu vào