datagram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

datagram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm datagram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của datagram.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • datagram

  * kỹ thuật

  bó dữ liệu

  gói dữ liệu

  điện tử & viễn thông:

  gói dữ kiện

  toán & tin:

  gói thông tin