data bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

data bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm data bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của data bank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • data bank

  * kinh tế

  kho tư liệu

  ngân hàng dữ liệu

  * kỹ thuật

  kho dữ liệu

  ngân hàng dữ liệu

  ngân hàng số liệu

  sở dữ liệu

  xây dựng:

  kho tư liệu

  toán & tin:

  nhà băng dữ liệu