core wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

core wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm core wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của core wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • core wall

  * kỹ thuật

  lõi đập

  xây dựng:

  lõi tường

  tường chống thấm trong đập