core bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

core bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm core bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của core bit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • core bit

  * kỹ thuật

  lưỡi khoan lấy mẫu

  đo lường & điều khiển:

  mũi khoan lấy lõi

  mũi khoan lấy mẫu lõi

  xây dựng:

  mũi khoan lõi

  cơ khí & công trình:

  mũi khoan vòng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • core bit

  a hollow drilling bit that is the cutting part of a core drill; allows core samples to be taken