core plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

core plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm core plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của core plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • core plan

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mặt phẳng lõi từ