core area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

core area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm core area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của core area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • core area

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    diện tích lõi