core test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

core test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm core test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của core test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • core test

  * kỹ thuật

  điện:

  sự thử lõi

  hóa học & vật liệu:

  sự thử mẫu lõi

  xây dựng:

  thử lõi bêtông