core arbor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

core arbor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm core arbor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của core arbor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • core arbor

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trục máy ép