come together nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

come together nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm come together giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của come together.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • come together

    Similar:

    close: come together, as if in an embrace

    Her arms closed around her long lost relative

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).