cock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cock.

Từ điển Anh Việt

 • cock

  /kɔk/

  * danh từ

  con gà trống

  fighting cock: gà chọi

  cock of the wood: gà rừng

  chim trống (ở những danh từ ghép)

  cock robin: chim cổ đỏ trống

  người đứng đầu; người có vai vế nhất; đầu sỏ

  cock of the walk: người vai vế nhất

  cock of the school: học sinh ngang bướng nhất trường, đầu sỏ ở trường

  chong chóng (chỉ chiều) gió ((cũng) weathercock)

  vòi nước

  kim (của cái cân)

  cò súng

  at fult cock: sẵn sàng nổ cò (súng)

  at half cock: gần sẵn sàng nổ cò (súng)

  (từ lóng), tục cái buồi, con cặc

  mép mũ vểnh lên; đầu mũ hếch lên

  cái liếc, cái nháy mắt

  to look at somebody with a cock in one's eye: liếc nhìn ai

  as pround as a cock on his own dunghill

  (tục ngữ) chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng

  old cock

  cố nội, ông tổ (gọi người thân)

  that cock won't fight

  cái mẹo đó không ăn thua; kế hoạch đó không ăn thua; lý lẽ đó không nước gì

  * ngoại động từ

  lên cò súng

  vểnh lên, hếch lên, dựng lên

  to cock one's ears: vểnh tay lên (để nghe)

  to cock one's nose: hếch mũi lên (tỏ vẻ khinh bỉ)

  to cock one's hat: đội mũ lệch, vểnh mép mũ lên

  nháy nháy ai; liếc nhìn ai

  * nội động từ

  vểnh lên

  vênh váo ra vẻ thách thức

  to cock a snook

  (xem) snook

  * danh từ

  đống rơm (cỏ khô... ở cánh đồng)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cock

  * kinh tế

  bánh mì gừng

  cầu trục

  gà trống

  vòi nước

  * kỹ thuật

  đầu vòi

  khóa

  van

  vòi

  vòi (nước)

  vòi nước

  vòi xả

  vật lý:

  bấm (máy ảnh)

  cơ khí & công trình:

  cái kim (cân)

  cò súng

  ô tô:

  cái vòi nước

  giao thông & vận tải:

  thuyền nhỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cock

  obscene terms for penis

  Synonyms: prick, dick, shaft, pecker, peter, tool, putz

  adult male chicken

  Synonyms: rooster

  adult male bird

  tilt or slant to one side

  cock one's head

  set the trigger of a firearm back for firing

  Similar:

  stopcock: faucet consisting of a rotating device for regulating flow of a liquid

  Synonyms: turncock

  hammer: the part of a gunlock that strikes the percussion cap when the trigger is pulled

  tittup: to walk with a lofty proud gait, often in an attempt to impress others

  He struts around like a rooster in a hen house

  Synonyms: swagger, ruffle, prance, strut, sashay