cockspur nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cockspur nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cockspur giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cockspur.

Từ điển Anh Việt

  • cockspur

    /'kɔkspə:/

    * danh từ

    cựa gà

Từ điển Anh Anh - Wordnet