cockshut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cockshut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cockshut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cockshut.

Từ điển Anh Việt

  • cockshut

    /'kɔkʃʌt/

    * danh từ

    lúc chạng vạng tối, lúc hoàng hôn, lúc gà lên chuồng