cock-shy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cock-shy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cock-shy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cock-shy.

Từ điển Anh Việt

 • cock-shy

  /'kɔkʃɔt/ (cock-shy) /'kɔkʃai/

  shy)

  /'kɔkʃai/

  * danh từ

  trò chơi ném bóng (vào một vật gì)

  vật làm mục tiêu cho trò chơi ném bóng