cockamamy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cockamamy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cockamamy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cockamamy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cockamamy

  Similar:

  cockamamie: ludicrous, foolish

  gave me a cockamamie reason for not going

  wore a goofy hat

  a silly idea

  some wacky plan for selling more books

  Synonyms: goofy, sappy, silly, wacky, whacky, zany

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).