sappy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sappy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sappy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sappy.

Từ điển Anh Việt

 • sappy

  /'sæpi/

  * tính từ

  đầy nhựa

  đầy nhựa sống, đầy sức sống

  * tính từ

  ngốc nghếch, ngớ ngẩn, khù khờ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sappy

  * kinh tế

  có nhựa

  dây nhựa

  * kỹ thuật

  nhiều nhựa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sappy

  abounding in sap

  sappy maple trees

  sappy kindling wood

  Similar:

  cockamamie: ludicrous, foolish

  gave me a cockamamie reason for not going

  wore a goofy hat

  a silly idea

  some wacky plan for selling more books

  Synonyms: cockamamy, goofy, silly, wacky, whacky, zany