cocking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cocking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cocking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cocking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cocking

  * kỹ thuật

  độ nghiêng

  góc lệch

  sự lệch

  xây dựng:

  sự ghép bằng mộng

  cơ khí & công trình:

  sự lên cò súng

  sự vểnh lên