building wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • building wall

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tường nhà