buildings nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buildings nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buildings giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buildings.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buildings

    * kinh tế

    tòa nhà