building drain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building drain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building drain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building drain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • building drain

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cống thoát nước trong nhà