building core nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building core nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building core giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building core.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • building core

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lõi trung tâm nhà