building paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building paper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • building paper

  * kỹ thuật

  các tông xây dựng

  giấy dầu

  xây dựng:

  các tông dùng trong xây dựng

  giấy cách âm

  giấy cách nhiệt

  giấy chống thấm