building line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • building line

  * kỹ thuật

  dãy nhà

  đường đỏ

  xây dựng:

  hàng nhà

  lộ giới

  ranh giới xây dựng