building trade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building trade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building trade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building trade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • building trade

  * kỹ thuật

  ngành kiến trúc

  xây cất

  xây dựng:

  nghề xây dựng

  nghề xây dựng (thủ công)