building slip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building slip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building slip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building slip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • building slip

  * kỹ thuật

  giá lắp ráp

  giao thông & vận tải:

  chỗ đóng tàu

  chỗ sửa chữa tàu

  xây dựng:

  triền (đà tàu)