building tile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building tile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building tile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building tile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • building tile

  * kỹ thuật

  gạch lá nem

  gạch rồng

  ngói

  xây dựng:

  ngói lợp nhà