building berth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building berth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building berth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building berth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • building berth

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  chỗ sửa chữa tàu

  triền đóng tàu

  xây dựng:

  công trường đóng tàu biển