building type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • building type

  * kỹ thuật

  kiểu nhà

  xây dựng:

  dạng nhà

  kiểu [nhà, công trình xây dựng]