bad stylization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bad stylization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bad stylization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bad stylization.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bad stylization

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự cách điệu vụng về