bad money nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bad money nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bad money giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bad money.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bad money

    * kinh tế

    đồng tiền xấu