baddie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

baddie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm baddie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của baddie.

Từ điển Anh Việt

 • baddie

  * danh từ

  cũng baddy

  nhân vật phản diện (trong tiểu thuyết hay phim ảnh)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • baddie

  Similar:

  villain: the principal bad character in a film or work of fiction