bad risk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bad risk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bad risk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bad risk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bad risk

    * kinh tế

    rủi ro dễ xảy ra