badger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

badger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm badger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của badger.

Từ điển Anh Việt

 • badger

  /bædʤ/

  * danh từ

  (tiếng địa phương) người bán hàng rong

  * danh từ

  (động vật học) con lửng

  bút vẽ; chổi cạo râu; ruồi giả làm mồi câu (bằng lông con lửng)

  to draw the badger

  suỵt cho khua lửng ra khỏi hang (để bắt)

  (nghĩa bóng) làm cho ai khai hết ra những điều bí mật

  * ngoại động từ

  đuổi theo

  làm phiền, quấy rầy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • badger

  * kỹ thuật

  cái cạo

  cái nạo

  hóa học & vật liệu:

  badger

  xây dựng:

  chổi rửa ống nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • badger

  sturdy carnivorous burrowing mammal with strong claws; widely distributed in the northern hemisphere

  persuade through constant efforts

  Similar:

  wisconsinite: a native or resident of Wisconsin

  tease: annoy persistently

  The children teased the boy because of his stammer

  Synonyms: pester, bug, beleaguer