badgerer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

badgerer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm badgerer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của badgerer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • badgerer

    Similar:

    heckler: someone who tries to embarrass you with gibes and questions and objections

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).