pester nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pester nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pester giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pester.

Từ điển Anh Việt

 • pester

  /'pestə/

  * ngoại động từ

  làm phiền, quấy rầy, làm khó chịu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pester

  Similar:

  tease: annoy persistently

  The children teased the boy because of his stammer

  Synonyms: badger, bug, beleaguer