badger-fly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

badger-fly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm badger-fly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của badger-fly.

Từ điển Anh Việt

  • badger-fly

    /'bædʤəflai/

    * danh từ

    ruồi giả làm mồi câu (bằng lông con lửng)