badger-drawing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

badger-drawing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm badger-drawing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của badger-drawing.

Từ điển Anh Việt

 • badger-drawing

  /'bædʤə,beitiɳ/ (badger-drawing) /'bædʤə,drɔ:iɳ/

  drawing)

  /'bædʤə,drɔ:iɳ/

  * danh từ

  sự suỵt cho khua lửng ra khỏi hang