bad guy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bad guy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bad guy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bad guy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bad guy

    any person who is not on your side

    Antonyms: good guy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).