bad buy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bad buy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bad buy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bad buy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bad buy

    * kinh tế

    hàng tồi

    mua giá đắt

    sự mua lỗ