badging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

badging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm badging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của badging.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • badging

    * kỹ thuật

    sự tạo nhãn hiệu