badigeon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

badigeon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm badigeon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của badigeon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • badigeon

    * kỹ thuật

    bột đá

    vữa thạch cao