bad packet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bad packet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bad packet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bad packet.

Từ điển Anh Việt

  • bad packet

    (Tech) gói hư