bad ad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bad ad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bad ad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bad ad.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bad ad

    * kinh tế

    quảng cáo kém chất lượng