bad disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bad disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bad disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bad disk.

Từ điển Anh Việt

  • bad disk

    (Tech) đĩa hư