bad claim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bad claim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bad claim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bad claim.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bad claim

    * kinh tế

    đòi hỏi thiếu cơ sở