badland nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

badland nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm badland giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của badland.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • badland

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vùng đất xấu