bad fairy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bad fairy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bad fairy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bad fairy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bad fairy

    a fairy that tends to cause harm

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).