b phase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

b phase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm b phase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của b phase.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • b phase

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    chất lỏng B